kzruen   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  +77789558055   +77771163096  

Химия мұғалімін даярлау

Химия мұғалімін даярлау

Шифр
6B01504
Профильные предметы
Биология + Химия
Языки обучения
қазақ, орыс
Формы обучения
Күндізгі, Сырттай, қашықтықтан оқыту пайдалану

Мамандық туралы ақпарат

Бакалавриаттың 6В01 педагогикалық ғылымдар саласындағы 6В015 ғылыми жаратылыстану пәндері бойынша 6В01504 – “Химия мұғалімдерін дайындау” бағытындағы білім беру бағдарламасы жоғарғы білікті кадрлар даярлауға бағытталған.
6В01504 – “Химия мұғалімдерін дайындау” білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
Химия саласындағы бәсекеге қабілетті ғылыми-педагогикалық кадрларды жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікпен, кәсіби қызметті жүзеге асыруға қабілетті, химия саласындағы қоғамдық мүдделер мәселелерін дәлелдей және шешуге қабілетті кадрларды даярлау.

Білім беру бағдарламасының нәтижелерін оқыту
Білім беру бағдарламасы студенттердің практикалық дағдылары мен қабілеттерін дамытуға бағытталған. Тарихты зерделеу нәтижесінде студент міндетті:
– Кәсіби сөйлеу жағдайларында тілдік құралдармен нақты коммуникативті міндеттерді шешу, олардың кәсіби қызметінде терминдерді қолдану.
– Білім берудегі басқару іс-әрекетінің мәнін, елдегі инклюзивті білім беруді дамытуды, психологиялық процестерді, педагогикалық мектептерді ажырата біліңіз, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты мен оқу жоспарларының құрылымы мен мазмұнын талдаңыз; жаңартылған білім беру және қашықтықтан оқыту мазмұны жағдайында оқытудың және тәрбиелеудің мазмұнын, принциптерін, формаларын, әдістерін, құралдарын ескере отырып, жұмысты жоспарлау.
– Қазіргі әлемнің монотондылығын байланыстыратын мәдениеттің, діннің, адам өмірінің тұтас дүниетанымын қалыптастыру.
– Табиғи және техногендік жүйелердің дамуы мен жұмысының химиялық заңдылықтарының теориялық негіздерін ашу;
– Жалпы және органикалық химияның негізгі заңдылықтарын, олардың сипаттамаларын, организмдердің құрамын, органикалық қосылыстардың кластары мен түрлерін қарастырыңыз.
– Көмірсутек шикізатын дайындау мен өңдеуде реагенттерді қолданудың нақты техникалық міндеттерін шешу;
– Берілген химиялық, электрохимиялық, биохимиялық, фармацевтикалық, мұнайхимиялық, аналитикалық және сараптамалық тапсырмаларды шешіңіз.
– Қоршаған орта құбылыстарының химиялық негіздерін және қоршаған орта объектілерінің химиялық қасиеттерінің түзілу процестерін қарастырыңыз.
– Химияның негізгі курстарынан (бейорганикалық, аналитикалық, органикалық, физикалық және кванттық химия, химиялық технология, макромолекулалық қосылыстар химиясы) күрделіліктің проблемаларын шешіңіз.
– Химияны оқытуда инновациялық технологияларды, студенттердің химиялық ойлауын, табиғи-ғылыми дүниетанымын дамыт.
– Химиялық реагенттермен және физикалық қондырғылармен зертханалық жұмыстарды зертханалық жағдайда қауіпсіздік және еңбек қорғау (OSH) талаптарына сәйкес қауіпсіздік стандарттарына сәйкес жүргізу.

Оқытылатын пәндер

Химия мұғалімдерін даярлауда кәсіби қызметте негізгі міндеттерді шығармашылықпен жүзеге асыра алатын, жалпы органикалық химияның негізгі заңдылықтарын, олардың сипаттамаларын, организмдер құрамын, органикалық қосылыстардың кластары мен типтерін қарастыру, көмірсутек шикізатын дайындау және өңдеу,  қойылған химиялық, электрохимиялық, биохимиялық, фармацевтикалық, мұнайхимиялық, аналитикалық және сараптамалық міндеттерді шешу, тірі организмдер өндіру бойынша зертханалық-аналитикалық жұмыстарды көрсету,  химияның базалық курстарынан (Бейорганикалық, аналитикалық, органикалық) жоғары күрделіктегі есептерді шешу, зертханалық жағдайда қауіпсіздік техникасы нормаларын (ҚТ) және еңбекті қорғау талаптарын (ЕҚ) сақтай отырып химиялық реактивтермен және физикалық қондырғылармен зертханалық жұмыстарды жүргізу іскерліктері мен дағдыларды қалыптастыра алатын жоғары кәсіби педагогикалық кадрларды даярлау.

Мансап

Бүгінгі таңда «Алматы» Университеті – бұл 39 білім беру бағдарламалары, оның ішінде 26 бакалавриат мамандықтары, 11 – магистратура, 2– PhD докторантура бойынша оқу жүргізілетін, «Педагогикалық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат», «Бизнес, басқару және құқық», «Қызмет көрсету» кадрларды даярлау бағыттары бойынша жаңа форматтағы заманауи көп бейінді ЖОО.

Алматы университетінің бакалавриатына түсу шарттары туралы барлық ақпаратты біліп алыңыз

WordPress Lessons