kzruen   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  +77789558055   +77771163096  

Математика мұғалімдерін дайындау

Математика мұғалімдерін дайындау

Шифр
6B01505
Профильные предметы
Математика+Физика
Языки обучения
қазақ, орыс
Формы обучения
Күндізгі, Сырттай, қашықтықтан оқыту пайдалану

Мамандық туралы ақпарат

Бакалавриаттың 6В01 педагогикалық ғылымдар саласындағы 6В015 ғылыми жаратылыстану пәндері бойынша 6В01505 – “Математика мұғалімдерін дайындау” бағытындағы білім беру бағдарламасы жоғарғы білікті кадрлар даярлауға бағытталған.
6В01505 – “Математика мұғалімдерін дайындау” білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры академиялық дәрежесі беріледі.
Математиканы оқыту саласында ғылыми, педагогикалық қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білімі мен тілдік құзіреттілігі бар бәсекеге қабілетті мамандар даярлау; заманауи білім беру технологиялары мен жаңа білім мазмұнын ескере отырып, математиканы оқуға арналған түрлі бағдарламаларды іске асыратын, әртүрлі типтегі мектептердегі оқу-тәрбие процесінің тиімділігін қамтамасыз ету үшін ұйымдастырушылық және басқару қызметін жүзеге асыратын маман даярлау.

Білім беру бағдарламасының нәтижелерін оқыту
Білім беру бағдарламасы студенттердің практикалық дағдылары мен қабілеттерін дамытуға бағытталған. Математиканы оқу нәтижесінде студент міндетті:
– әр түрлі математикалық әдістерді қолдана отырып, математиканы оқытудың қазіргі теориялық негіздері мен технологияларын байланыстыру.
– Өзара тәуелділікті анықтау, топтың пікірін құрметтеу, жұмысты жоспарлау; ымыраны тауып, этикалық және құқықтық мінез-құлық нормаларына ие.
– Білім берудегі менеджментті, экономикалық білімнің негіздерін, ұжымда жаңа идеяларды құруда, жоспарлау, талдау, болжау, жобаны құруда тиімді қолданыңыз. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарты мен оқу жоспарларының құрылымы мен мазмұнын талдау; жаңартылған білім беру және қашықтықтан оқыту мазмұны жағдайында оқытудың және тәрбиелеудің мазмұнын, принциптерін, нысандарын, әдістерін, тәсілдерін ескере отырып, жұмысты жоспарлау
– Адамның жалпы мінез-құлық принциптерін, кәсіби этика, моральдық-этикалық нормаларды, экологиялық мәдениетті ұстануды, қоршаған ортаны қорғауды бағалаңыз.
– Сыни тұрғыдан ойлау әдістерін қолданыңыз және ақпаратты және оны алу көздерін рефлексивті түрде талдаңыз, белсенді өмірлік ұстаным мен шығармашылықты көрсетіңіз
– .Математиканы оқытуда оқу процесінде қолданылатын қазіргі заманғы педагогикалық технологиялардың мәні мен принциптерін білу.
– .Математиканы оқыту процесінде дүниетанымы мен ойлау мәдениеті жоғары білімді жеке тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету.
– Математиканы басқа пәндермен интеграциялаудың маңыздылығын түсіну, математика – физика, математика – биология, математика – шет тілі, математика – химия, математика – информатика пәндерінен интеграцияланған курстар үшін оқу процесін құра білу, сонымен қатар зерттеу қабілеттерін көрсете білу және мектеп оқушыларының ғылыми жобаларын жүргізе білу.
– Математикада, ақпараттық жүйелермен жұмыс жасауда оқытудың заманауи және инновациялық әдістерін қолдану.

Мансап

Математика мұғалімдерін даярлау – орта және қосымша білім беру мекемелерінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану саласында кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін іргелі білім алады.Математика мұғалімдерін даярлау мақсатында төмендегідей қызметті атқара алады. Ақппараттық-бағдарламалық құралдарды, компьютерлік желілерді верификациялау, кәсіби қызмет объектілерінің жұмыс істеуіне байланысты есептеу және ақпараттық процестердің математикалық және бағдарламалық модельдерін құрауды, әдістерді, алгоритмдерді, бағдарламаларды, жүйелерді, желілерді болжау мен жобалау және олардың сандық және сапалық талдау жүргізуді, математика пәні бойынша заманауи жаңа озық технологияларды, сонымен қатар ақпараттық жүйемен жұмыс жасай алады.

Бүгінгі таңда «Алматы» Университеті – бұл 39 білім беру бағдарламалары, оның ішінде 26 бакалавриат мамандықтары, 11 – магистратура, 2– PhD докторантура бойынша оқу жүргізілетін, «Педагогикалық ғылымдар», «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат», «Бизнес, басқару және құқық», «Қызмет көрсету» кадрларды даярлау бағыттары бойынша жаңа форматтағы заманауи көп бейінді ЖОО.

WordPress Lessons