kzruen   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  

Ашимбаев Толенди Арипбаевич

t.ashimbaev@almaty-university.kz
87074224290

Ашимбаев Толенди Арипбаевич

э.ғ.м., аға оқытушы

Білімі

  • 2002-2007 жж. Талдықорған қаласы, І.Жансүгіров атындағы ЖМУ. Факультет: Тарих және георафия Мамандығы: тарих және георафия пәні мұғалімі
  • 2008-2010 жж. Талдықорған қаласы, Ө.А.Жолдасбеков атындағы ЭҚА Факультет: Есеп және аудит Мамандығы: Бухгартер есепші
  • 2010-2012 жж. Алматы қаласы, Қазақ инженерлік қаржы-банктік академиясы Факультет: Қаржы Мамандығы: Қаржы, экономика ғылымының магистрі
  • 2013-2019 жж. Бішкек қаласы, «Адам» университеті Факультет: Экономика Мамандығы: Экономика, доктор PhD

Жарияланымдар

1. Қаржы нарығындағы инновациялар және олардың банктердің қызметіне әсері. ХҒПК еңбектері ” машина жасау мен көліктің заманауи инновациялық жүйелері. Ғылым, білім және бизнес интеграциясы” 15-16 наурыз 2018. Алматы: Қайнар Академиясы, ҚР ҰҒА, 2018. – 336 б. – с. 162-165.
2. Ұйымдардың практикасына инновациялық технологияларды енгізу тетігі. ХҒПК еңбектері ” машина жасау мен көліктің заманауи инновациялық жүйелері. Ғылым, білім және бизнес интеграциясы” 27-28 наурыз 2018. Алматы: Қайнар Академиясы, ҚР ҰҒА, 2019. – С. 167-172
3. Қаржы нарығындағы инновациялық технологиялар
экономиканы дамыту құралдары. ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ
Халықаралық ғылыми-практикалық конференция,
Қазақстан Республикасы Ұлттық валютасының 25 жылдығына арналған
“Қазақстан экономикасын жаңғырту-қаржылық тұрақтылық факторы мемлекет және ұлттық валюта жүйелері» 9 қараша 2018 ж. Астана С. 29-33
4. Посткеңестік мемлекеттердің қаржы нарықтарындағы инновациялар. “NEVRUZ ZIRVESI”халықаралық конференциясы 20-23 наурыз 2018ж. Анталья, Туркия – Б. 54-61
5. Краудландингтік және пирингтік кредит берудің проблемалары мен перспективалары. Халықаралық конференция
IV International Scientific and Practical Conference
Social and Economic Aspects of Education
in Modern Society, Варшава 1.Vol.1, July 19, Warsaw, 2018. – P. 45-48.
6. Қырғызстанның қаржы нарықтарындағы инновациялар: проблемалар мен оларды дамыту перспективалары. “Қазіргі әлемдегі өзекті ғылыми зерттеулер”Халықаралық ғылыми конференциясы(РИНЦ) Украина 2018. – №7(39) бөлім2 С. 98-106
7. Ресей мен Қазақстанның қаржы нарығында инновацияларды енгізу тәжірибесі мен проблемалары. Орталық Азия елдері бухгалтерлері мен аудиторларының Ыстықкөл форумының известиясы. – Бішкек, 2019. – №4 (23).- С.
8. Банк секторы Қырғызстан экономикасы дамуының негізгі факторы ретінде. “Теория мен практикадағы ғылымның қорытындылары” Еуразиялық ғылыми бірлестігі, 2019. – №12 (58). 183-187. Мәскеу
9. Қаржы нарығындағы инновациялар және ақпараттық қауіпсіздік. ВНО ғылым және білім хабаршысы № 01 (37) қаңтар 2018. – Т.1 №720. – Б.43-50.
Мәскеу

10. Қаржы нарығында электрондық ақшаны дамыту. Ғылым, білім және мәдениет № 1 (25) Қаңтар 2018. – С. 27-30. Мәскеу
11. Инновацияны басқару және қаржы нарығындағы инновациялық бақылау. Халықаралық ғылыми журнал
«Экономика.Управление.Образование.:Бишкекская финансово-экономическая академия, 2018. – 3 (006). – С. 132-136. Бишкек
12. Инновация дәуіріндегі қаржы нарығын дамыту перспективалары. “Заманауи ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер”халықаралық электрондық ғылыми-практикалық журналы(РИНЦ) 30 Сәуір 2018. Мәскеу, ҒО Олимп №4 (21) С. 90-93
13. Иновация дәуіріндегі қаржы нарығының проблемалары мен даму перспективалары. “Экономика және басқару: ғылыми-практикалық журнал” (ВАК ИФ 0,264) 3 маусым 2018.Уфа: Башқұртстан Республикасының басшысы жанындағы Башқұрт мемлекеттік қызмет және басқару академиясы, Башқұрт мемлекеттік университеті, Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университеті №3 Б. 41-44
14. Қаржы нарығында cryptocurrency пайдалану талдау. “Инновациялар және инвестициялар” ғылыми-талдау журналы (ВАК ИФ 0,276) 5 маусым 2018.Мәскеу: РҒА Экономика институты, ТМД елдері институты, император Николай II Мәскеу қатынас жолдары Мемлекеттік Университеті, № 5 Ресей инженерлік академиясы 152-155 бет
15. Краудингтік технологиялар және олардың болашағы. “Экономика және басқару: ғылыми-практикалық журнал” (ВАК ИФ 0,264) 3 тамыз 2018.Уфа: Башқұртстан Республикасының басшысы жанындағы Башқұрт мемлекеттік қызмет және басқару академиясы, Башқұрт мемлекеттік университеті, Уфа мемлекеттік мұнай техникалық университеті №4 Б. 109-112
16. Қаржы нарығының қатысушылары және олардың инновациялық үдерістегі рөлі. “Инновациялық даму” халықаралық ғылыми журналы (РИНЦ) Пермь қаласы. 20 мамыр. №5 (22) 59-61 беттер
17. Қаржы нарықтарындағы инновациялар жағдайындағы операциялар. “Заманауи ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер”халықаралық электрондық ғылыми-практикалық журналы(РИНЦ) 10 Шілде 2018. Мәскеу, НЦ Олимп №6 (23) с. 87-90
18. Компанияның финтехі және олардың инновациялық процестегі рөлі. “Заманауи ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер”халықаралық электрондық ғылыми-практикалық журналы(РИНЦ) 10 Шілде 2018. Мәскеу, НЦ Олимп №6 (23) С. 634-637
19. Қаржы нарығындағы инновацияларды дамытудың негізгі проблемалары. “Заманауи ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер”халықаралық электрондық ғылыми-практикалық журналы(РИНЦ) 10 Шілде 2018. Мәскеу, ҰО Олимп №6 (23) С. 90-94
20. Қаржы нарығындағы инновацияларды дамытудың проблемалары мен перспективалары. “Заманауи ғылыми зерттеулер мен әзірлемелер”халықаралық электрондық ғылыми-практикалық журналы(РИНЦ) 10 Шілде 2018. Мәскеу, ҰО Олимп №6 (23) С. 94-97
21. Инновациялар дәуіріндегі қаржы нарығының қазіргі заманғы дамуы. Халықаралық ғылыми журнал “Экономика және бизнес: теория және практика”(РИНЦ 0,264) Новосибирск № 7 с. 12-19
22. Инновационная деятельность в Кыргызстане. Международный научный журнал «Актуальные проблемы современной науки» (РИНЦ,ВАК Узбекистана ИФ-0,064) Москва №5(102) С.37-43
23. Қырғызстанның қаржы нарығы: қалыптасу және даму тарихы. “Экономика ғылымдарының мәселелері” Халықаралық ғылыми журналы (РИНЦ ИФ 0,099) Мәскеу №5 (93) С. 23-30
24. Prospects for Using Cryptocurrency in the Economy of Kazakhstan and the Attitude of the National Bank. «European research studies journal» Volume XXI, Issue 4, 2018.pp. 524-532 DOI: 10.35808/ersj/1140 (Scopus, Q2) Greece
25. Trends in Developing Financial Innovations in the Course of the Economic Development in Russia. «The Journal of Social Sciences Research ISSN(e): 2411-9458, ISSN(p): 2413-6670 Special Issue. 3, pp: 44-51, 2018 » DOI:https://doi.org/10.32861/jssr.spi3.44.51 (Scopus,Q3) Pakistan
26. Economic Development of Housing Infrastructure of Regions Based on Formation of Building Materials Cluster. DLSU Business & Economics Review ISSN 0116-7111-2020 (Scopus,Q3) Philippines

Кафедрада оқитын оқу курстары

1. Экономика предприятия
2. Предпринимательство
3. Экономикалық талдау
4. Мемлекеттік басқару теориясы
5. Кәсіпорын қызметін жоспарлау
6. Өндірісті ұйымдастыру
7. Стратегиялық менеджмент
8. Финансы по отраслям экономики

Білімін жетілдіру курсы

1. Жоғары оқу орындарында қаржы-экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі. Алматы қаласындағы “QAZAQ PROFI” оқу орталығы. 72 сағат.04.12.2018-14.12.2018
2. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау. “Кәсіби бухгалтерлер Альянсы”бухгалтерлердің кәсіби ұйымы. 72 сағат 11.02.2019 – 22.02.2019
3. ЖОО-да макроэкономиканы оқытудың өзекті мәселелері мен әдістемесі. Заң ғылымы мен білім беруді дамыту орталығы.72 сағат 03.01.2019 – 14.01.2019
4. «IPFM Внутренний аудит», «Global Professional Development» Білім орталығы 72часа 2020
5. « Білім беру саласындағы Менеджмент: үрдістер мен сапа», «Global Professional Development» Білім орталығы 72часа 2020

WordPress Lessons