kzru   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  

Қасымова Ақмаржан Қасымбековна

kasymova_marzhan@mail.ru
+77014554373

Қасымова Ақмаржан Қасымбековна

т.ғ.к., аға оқытушы

Білімі

  • 1998-2003 жж. М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы. «Вагондар» мамандығы. Факультет: "Электротехникалық»
  • 2010 ж. ғылыми дәрежесі, атағы: Техника ғылымдарының кандидаты Шифр - 05.22.07 – Теміржол жылжымалы құрамы, пойыздар тартымы және электрификация

Жарияланымдар

2014-2019 жылдарға арналған жұмыстар тізімі:

 

1. Жүк вагон ауа реттегішін жөндеу.  Сборник трудов ХХХIХ Республиканской научно-практической конференции студентов КазАТК им.М.Тынышпаева «Транспортная наука и инновации», посвященная посланию Президента РК Н.А.Назарбаева «Нұрлы-жол-путь в будущее», 2015г.

2.  Выбор режима торможения, обеспечивающего реализацию оптимального уровня сцепления в зависимости от нагрузки вагона.  Материалы Международной научно-практической конференции «Инновации в науке, образовании и производстве Казахстана» 18-19 ноября 2015 года. ЕТУ, Алматы,2015г. 

3.  Жол мен білік жүктемесі жоғары вагонның өзара әсерлесуін анықтау.  ҚазАШҒА корреспондент-мүшесі, т.ғ.д., профессор Елемес Төлеуұлы Төлеуовты еске алуға арналған «Ғаламдық бәсекелестікғ шарттарына өндірістің тиімділігін арттыру үшін инновациялық ұсыныстар мен технологиялар» атты ғылыми-тәжірибелік конференция. І ТОМ 1 наурыз, Семей,2016ж.

4.  Алматы қаласы автомобиль жүктемесін төмендету әдістері.  ҚазАШҒА корреспондент-мүшесі, т.ғ.д., профессор Елемес Төлеуұлы Төлеуовты еске алуға арналған «Ғаламдық бәсекелестікғ шарттарына өндірістің тиімділігін арттыру үшін инновациялық ұсыныстар мен технологиялар» атты ғылыми-тәжірибелік конференция. ІІ ТОМ

1 наурыз, Семей,2016ж.

5. Үлкенжүкті жүк вагондарының тежеу жуйесін жетілдіру. ҚазАШҒА корреспондент-мүшесі, т.ғ.д., профессор Елемес Төлеуұлы Төлеуовты еске алуға арналған «Ғаламдық бәсекелестікғ шарттарына өндірістің тиімділігін арттыру үшін инновациялық ұсыныстар мен технологиялар» атты ғылыми-тәжірибелік конференция. ІІ ТОМ 1 наурыз, Семей,2016ж.

6. Автомобиль көлігінде энергияны сақтау. Құрылыс конструкияларының өзекті мәселелері мен даму болашағы: иновациялар, модернизациялар және құрылыстағы энергия ттиімділігі. Халықаралық ғылыми-тәжірбиелік конференцияның материалдар жинағы, Алматы,2016ж.  

7. «Микроклиматты жақсартудың және энергия шығынын азайту технологиясының инновациялық тұжырымдамалары» конкурс. КазГАСА «Строительство и архитектура» газетінің №01(74) қаңтар,  Алматы, 2016 ж.

8. «Характеристика поездопотоков на станции Алматы-1 и их взаимность с технико-технологическими параметрами» Алматы университетінің хабаршысы 2018 жылы шыққан 1-ші номері

9. «Анализ усталостных повреждений литых деталей тележек грузовых вагонов в эксплуатационных условиях». Қазақстан көлігі мен жолдары 2018 жылдың №1 (66) жарыққа шықты.

10. «Методика определения оптимальной скорости движения пассажирских поездов» Хабаршы 2018 жылдың (2) 2-ші номірінде 153-158 бет аралығында жарық көрді.

11. «Жүк вагондарындағы ауа таратқышының сынау стендісін құрастыру» Заң ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ЖҒА академигі Ағдарбеков Төкіжан Ағдарбекұлыныі 80 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ мемлекеттілігінің хронологиясы: Қазақтың ата заңдарының әдеттік-құқықтық дәстүрлі демократияны қалыптастырудағы орны» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы,2018ж. Бет 120-123.

12. «Тежегіш қондырғыларын жөндеу процесін ұйымдастыру» Заң ғылымдарының докторы, профессор, ҚР ЖҒА академигі Ағдарбеков Төкіжан Ағдарбекұлыныі 80 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ мемлекеттілігінің хронологиясы: Қазақтың ата заңдарының иәдеттік-құқықтық дәстүрлі демократияны қалыптастырудағы орны» атты халықаралық ғылыми-теориялық конференция. Алматы,2018

Кафедрада оқитын оқу курстары

1.      Грузовые и пассажирские перевозки

2.     Технология и механизация погрузочно-разгрузочных работ

3.     Обеспечение безопасности движения на транспорте

4.      Основные лицензирования и сертификации

5.      Управление пассажирскими перевозками

6.     Взаимодействи видов транспорта  

Білімін жетілдіру курсы

1. «06-18» марта 2017 года прошел (-а.)  курсы повышения квалификации по теме «for authentication of participation in an educational course enhancing the professional competencies on the topic of: jnnovative technologies of inclusive education» Bulgaria in duration jf 72 hours.

2. «05-29» августа 2019 года прошел (-а.)  курсы повышения квалификации по теме «For completing the course of mechanisms of public-private entrepreneurship in the organization of transportaion, movement and operation of transport». г. Алматы (72 hours)

WordPress Lessons