kzruen   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  

Нишанбаева Сабира Зетбековна

s.nishanbaeva@almaty-university.kz
+7708 896 28 44

Нишанбаева Сабира Зетбековна

Аға оқытушы

Білімі

  • 2005-2009жж. ҚазМемҚызПУ. Тарих бакалавры
  • 2010-2012жж. Абай ат.ҚазҰПУ. Педагогика және психология мамандығы. Педагогика ғылымдарының магистрі.
  • 2015-2018 жж. Абай ат.ҚазҰПУ. Докторантура. «6D010300 -Педагогика-психология». Философия докторы (PhD)

Жарияланымдар

1. Experimental Study on family formation and moral values of students . INTERNATIONAL JOURNAL OF INTELLECTUAL DISABILITY – DIAGNOSIS AND TREATMENT 2018, VOL. 6, NO. 3, 2292-2598 DOI: https://doi.org/10.6000/2292-2598.2018.06.03.3
2. Information technologies as a determining factor of development of objects of social-infrastructural centers of the region. AD ALTA: journal of interdisciplinary Resesrch 2020, VOL.10, issue 1,
ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (ONLINE). 97-99 pp. DOI: http://www.doi.org/10.33543/1001.
3. Pedagogical conditions of formation of family-moral values of students. /Материалы Международной научно-практической конференции «Трансформация социально-гуманитарного знания в условиях цифрового общества». – г.Белгород. -.2018. –С.32-34
4. ЖОО студенттерінің отбасы-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың әдіснамалық тұғырлары. /International Scientific Conference « MODERN SCIENTIFIC CHALLENGES AND TRENDS». – Warsaw, – 2018. – Р. 43-47.
5. «Отбасылық құндылықтар» ұғымының сипаттамасы. // Абай атындағы ҚазҰПУнің ХАБАРШЫСЫ, Педагогика ғылымдары сериясы, -Алматы, – 2017. – №1 (53). – Б.52-56.
6. Контент – анализ понятия «Семья» в трудах казахстанских и зарубежных ученых (1975-2015 гг.). // Абай атындағы ҚазҰПУнің ПЕДАГОГИКА ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ, Ғылыми – әдістемелік журнал. – Алматы, – 2017. – №3 (32). – Б.28-34
7. Отбасылық-адамгершілік құндылықтардың генезисі мен құрылымы. // Абай атындағы ҚазҰПУнің ХАБАРШЫСЫ, Педагогика ғылымдары сериясы, -Алматы, – 2020. – №3 (67). – Б.21-32.
8. Студенттердің отбасы-адамгершілік құндылықтарын қалыптастырудың әдіснамалық аппараты. // Абай атындағы ҚазҰПУнің ХАБАРШЫСЫ, Педагогика ғылымдары сериясы, -Алматы, – 2020. – №3 (67). – Б.46-56.
9. Отбасының тәрбиелік әлеуеті. / «Қазақстан халықаралық білім беру кеңістігінде» Жас ғалымдарға арналған IX халықаралық ғылыми конференция материалдары.
– Алматы, -2017. – Б. 188 -191.
10. «Студенттердің отбасы-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру негіздер» // «Студенттердің отбасы-адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру негіздер» // Алматы, 2018-80бет.

Кафедрада оқитын оқу курстары

1. Түркі халықтарының тарихы
2. Жаңа замандағы дүние жүзі тарихы
3. Өзін-өзі тану
4. Философия
5. ҚР халықтарының ұлттық салт-дәстүрлері
6. Жаңа замандағы Қазақстан тарихы
7. Қазақстанның әскери тарихы

Білімін жетілдіру курсы

1. Учебный центр «Global Professional Development», «Цифровой педагог: применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе» (72 ч.).
2. Институт повышения квалификации и дополнительного образования «Содержание деятельности практического психолога в сфере образования» (72 ч.).

WordPress Lessons