kzruen   info@almaty-university.kz     Версия для слабовидящих
              Call центр   248-57 -48 (вн. 118)   +77026005500  

Рахманова Нұржанат Малдыбаевна

n.rakhmanova@almaty-university.kz
+77015586612

Рахманова Нұржанат Малдыбаевна

к.ф.н.,доцент

Образование

  • 1972- 1976 гг. Семипалатинский педагогический институт по специальности «казахский язык и литература»
  • 1980-1982 гг. Стажер-исследователь, факультет филолгический КазГУ по специальности «литературоведение».
  • 1983-1986гг. Аспирантура, факультет филолгический КазГУ по специальности «литературоведение».

Публикации

2017-2019 гг.:
1.Отражение идейно-эстетических и мифологических ценностей в топонимах Северного Казахстана. Язык,культура, этнос.Серия «Концептуальный и лингвальный миры» Ринц Выпуск 12, Бишкек-Санкт-Петербург,2017.
2.Ұлтаралық байланыстың тілдік көрінісі.Л.Н.Гумелев ат.ЕНУ Хабаршысы. №1,2017
3.Бақтықұл жандүниесіндегі дала салты мен намыс. Ш.Уалиханов атынд. КМУ Хабаршысы. №2,2017.
4.Елдікке жету насхаты.Ш.Уалиханов ат. КМУ Хабаршысы №2,2017.
5.Ғасырлық туындының басты бағдары – ел тұтастығы. С.Торайғыров ат.ПМУ Хабаршысы. №2,2017.
6.«Раушан коммунист» повесі және адам-қоғам-авторатынд. С.Торайғыров ат.ПМУ Хабаршысы.№2,2017.
7.«Қорғансыздың күні» әңгімесінің поэтикасы Google 10.04.2017.
8.Рухани еркіндік және аударма. Google 10.04.2017.
9.Хан да,қара да адамгершілік ұстанымында. Google 10.04.2017.
10.Ғасырдан –ғасырға ұзарған сөз. Google 10.04.2017.
11.Адам мінезінің өзгеруіне қоғамның әсері және көркем шығарма. Google 10.04.2017.
12.Б.Майлин және кейіпкер болмысы.Google 10.04.2017.
13.Жаратылысқа адалдықты меңзеген шығарма.Google 10.04.2017.
14.Әдеби толғаныстар. Монография. Нур-Принт, 2017.- 277 б.17,31б.т
15.Табиғат теңдігін бұзу төркіні бастар жол.М.Өтемісов ат.
БҚМУ Хабаршысы №3(67)-2017.-211—218 бб.
16.Адам мен табиғат үйлесемін іздеу.«Әдебиеттану ғылымы және білім беру» республикалық конференция материалдары.Талдықорған,24.11. 2017 ж.37-40 бб.
17.Рухани екіндікті аңсау үндестігі. «Әдебиеттану ғылымы және білім беру» республикалық конференция материалдары. Талдықорған,24.11.2017ж.40-44 бб.
18.Ұлттық рухты ояту–жаңғыру басы.«Тарих– адамзат ақыл –ойының қазынасы» ҚР мен Ресей оқу орындары арасындағы халықаралық онлайн-конференция материалдары.Талдықорған, 13.12.2017 ж.109-112 бб.
19.«Абай жолы» эпопеясындағы Абай әлемі.«М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Семей, 6-7.10. 2017.-182-187 бб.ШМУ
20.Ой жарыстырудағы алаштық ұстаным.«Тарих– адамзат ақыл –ойының қазынасы» ҚР мен Ресей оқу орындары арасындағы халықаралық онлайн -конференция материалдары.Талдықорған, 13.12.2017 ж.112-115 бб.
21.Бекзаттықты ту ету идеясы.«М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары Семей, 6-7.10. 2017.-191-196 бб.ШМУ
22. Ерден әйел жамандық та алады,қасиет те алады.
«М.Әуезов мұрасы және әлемдік өркениет» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары
Семей, 6-7 .10. 2017.- 194-201-3 бб.ШМУ
23.Сөз бедерінің жаңғырығы.«Тұрсынбек Кәкішевұлы және әдебиет тарихының өзекті мәселелері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары Алматы,23.10. 2017.-164-170 бб. ҚазҰУ
24.М. Әуезов өз сүтімен өскен әдебиет жоқшысы.«М.Әуезов және ұлттық рухани жаңғыру» М.О.Әуезовтің туғанына 120 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми симпозиум материалдары Алматы, 28 қыркүйек 2017.-268-273 бб. М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
25.Отаршылдық саясат ығына жығылған пікірлер.«М.Әуезов және ұлттық рухани жаңғыру» М.О.Әуезовтің туғанына 120 жыл толуына арналған халықаралық ғылыми симпозиум материалдары. Алматы, 28 қыркүйек 2017.- 274-280 бб.М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты
26.М.Әуезовтің рухани жаңғыруды аңсауының бір парасы.«М.О. Әуезов және әлем әдебиеті» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы,28-29.09.2017.-278-285 бб.ҚазҰУ
27.Естеліктердегі Әуезов болмысы.«М.О. Әуезов және әлем әдебиеті» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы,28-29.09.2017.-286-293 бб.-285 бб.ҚазҰУ
28.Эпопеядағы сапалы буын үні.«М.О. Әуезов және әлем әдебиеті» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция материалдары. Алматы,28-29.09.2017.-294-301 бб.-285 бб.ҚазҰУ
29.М.Әуезовтің ұлтты тәрбиелеуге арналған мақалалары«Алаш мұрасы және Қазақстан қоғамындағы рухани жаңғыру: сабақтастық мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдарыАлматы,13.12.2017. -140-143 бб.ҚазМемҚызПУ
30.Сана серпілісіне ықпал.«Алаш мұрасы және Қазақстан қоғамындағы рухани жаңғыру: сабақтастық мәселелері» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. Алматы,13.12.2017.-199-202бб.ҚазМемҚызПУ
31.Ұлттық руханият алыптары. Materials of XIII international research scientific and practical conference.“Modern europtan scince -2017”june 30-july7,2017Volume5, Psychology and sociolofy.Sheffild. Science andeducationLTD.England,2017,49-54 p.
32.Фольклортану және М.Әуезов. Materials of XIII international research scientific and practical conference.“Modern europtan scince -2017”june 30-july7,2017Volume5, Psychology and sociolofy.Sheffild. Science andeducationLTD.England,2017,59-63 p.
33.А.Байтұрсынұлы және ел азаттығы. MateriałyXIIImiędzynarodowej Naukowi-praktycznejkonferencji. “Wschodni partnerstwo-2017” 07-15 wrzesnina.Volume2,Przemysl:Nauka I studia- Praha,2017. 87-92s.
34.Сұлтанмахмұт және Алаш зиялылары. Материали за ХІІІ международна научна практична конференция «Научният потенциал на света -2017» Volume2. София,2017, 15-22 септември. 81-85с.
35.Ұлтының сөзін сөйлеген ұлық тұлғалар. Materialy XIII mezinarodni vedecko-prakticka konference “Aktualni vymozenosti vedy -2017” 22-30 cervna2017.Volume3,Pedagogicke vedy Filologe Psychologie a sociologie Hudba zivot.Praha,80-84 s.
36.Алаш ұранды әдебиет ұстанымы. Materialy XIII mezinarodni vedecko-prakticka konference “Aktualni vymozenosti vedy -2017” 22-30 cervna2017.Volume3,Pedagogicke vedy Filologe Psychologie a sociologie Hudba zivot.Praha,90-94 s.
37.Абай өлеңдеріндегі ұлттық сезім. Materialy XIII mezinarodni vedecko-prakticka konference “Aktualni vymozenosti vedy -2017” 22-30 cervna2017.Volume3,Pedagogicke vedy Filologe Psychologie a sociologie Hudba zivot.Praha,95-99 s.
38.Dualistic representations in kazakn fairy Serials Publications-2017.Man in india,97(21):345-354 Scopus
39.Tne contribution of world literature’s rhymes to foreign language acquisition Serials Publications-2017Man in india,97(21):367-379 Scopus
40.«Абай жолы» эпопеясындағы әйелдер бейнесі.Международной научно-практической конференции «Наука XXI века актуальные вопросы,проблемы и переспективы»19 декабря, 2017 г,г. Душанбе, Таджикистан .-246-251 бб.НИЦ Мир Науки
41.Абай жолы» эпопеясындағы аналар тілеуі Международной научно-практической конференции «Проблемы и переспективы развития современной науки»19 декабря 2017 г.г. Кишинев, Молдавия.- 154-161 бб.НИЦ Мир Науки
42.Әуезовтану. Оқу құралы. ҚР БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған (РУМС) Нур-Принт, 2017.-258 б. 16,25б.т
43.ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы қазақ әдебиеті. Оқу құралы. ҚР БжҒМ Республикалық оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған (РУМС) Нур-Принт, 2017.- 167 б. 10,43б.т
44.ХVIII ғасырдағы жыраулар мұрасының текстологиясы.С.Торайғыров ат. ПМУ Хабаршысы, Павлодар.№1,2018.-71-78 бб.
45.Рухани жаңғыру және М.Әуезов мақалаларыШ.Уалиханов ат. КМУ Хабаршысы,Көкшетау. №2,2018.-261-267 бб.
46.Адам мен әлем арасындағы түйіннің А.Алтайдың «Көзжендет» әңгімесіндегі көріністері. С.Торайғыров ат.ПМУ Хабаршысы, Павлодар.№2,2018.-260-268 бб.
47.Ізгілік лебі және М.Мақатаевтың жазушылық шеберлігі Алматы университетінің Хабаршысы,№2.-Алматы, 2018.-64-69 бб.
48.Абай шығармаларындағы толық адам идеясы Қазақстан тарихы, № 4.-Алматы,2018.
49.Мағжан– әдебиеттің алтын көпірі«М.Жұмабаев мұрасы және рухани жаңғыру» атты республикалық ғылыми-тәжірибелік конференци Алматы,2018.
50.Мағжан шығармаларындағы ұлттық идея V Халықаралық түркі әлемі зерттеулері симпозиумы материалдары.ІТом. -Алматы. 11-13 қазан,2018.-419-424бб.ҚазМемҚызПУ
51.«Абай жолы» эпопеясындағы тарихи шындық пен көркемдік шешім» «ХV Әуезов оқулары» халықаралық ғылыми –тәжірибелік конференция материалдары.- Алматы, 28.09.2018.-80-92 бб.
52.Абылайдың ақ тууы және «Көкшетау» поэмасы. Алматы университетінің Хабаршысы №1,2018.
53.1929-1940 жылдары қолданылған латын әліпбиі:айтыстар,жетістіктер,кемшіліктер.«Латын әліпбиі: ХХІ ғасырдағы ғылым мен білім беру үрдісі» тақырыбындағы халықаралық ғылыми-тәжірибелікконференция. Алматы ,2018
54.«Абай жолы» және саясат сойылымен жазылған сындар. Ш.Уалиханов атынд. КМУ Хабаршысы,Көкшетау. №1,2019.
55.«Күнікейдің жазығы» повесіндегі авторлық ұстаным Ш.Уалиханов атынд. КМУ Хабаршысы,Көкшетау. №1,2019.
56.Қоғам дамуындағы әйел,ана ұлағаты туралы астарлы ойларАлматы Университеті, Хабаршы, №1, 2019.
57.Liteary-Based Stylistic Devices In Linguocultural Competence Development.Texto complete Universidad del Zulia /31.07.2019. Scopus
58.Мәнер мен мазмұнның құрышы Materials of the ХVinternational scienfic and practical ConferenceModern scientific potential.-2019,February28-March7,2019
59.Туындының көркемдік келбеті.Ш.Уалиханов ат. КМУ Хабаршысы,Көкшетау. №2,2019.
60.Тарихи тұлға және көркемдік шешім.М.Өтемісов ат. БҚМУ Хабаршысы №2(74)-2019.-335-342 бб.
61. Әл Фараби – әдебиеттанушы.«Научное наследие Абу Наср аль-Фараби и XXI век», посвященной 1150-летний Абу Насра аль-Фараби 26.11.2019. Университет Алматы.
62. Ән өнеріндегі Абай өнегесі. Алматы университетінің Хабаршысы, № 1 (9) Алматы, 2020.-19-25 бб.
63. Абай және Мұхтар. VІI Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумы Нийде Өмер Халисдемир университеті 2020 жылдың 20-23 қазан.
64. Мағжан әлемі. VІI Халықаралық Түркі Әлемі Зерттеулері симпозиумына Нийде Өмер Халисдемир университеті 2020 жылдың 20-23 қазан.
65. Абайтанудың алғашқы бастаулары. «Ғылымның инновациялық дамуы: бағыттары, басымдықтары, болашағы» атты республикалық ғылыми-әдістемелік конференция. 25.11.2020. Университет Алматы.
66. Абай және оның көркем бейнесі. 08.11.2020. www.youtu.be.com
67. Абай шығармашылығының зерделі зерттеушісі. Алматы университетінің Хабаршысы, № 3 Алматы, 2020.

Читаемые курсы на кафедре

1.Методика обучения литературному чтению
2. Профориентации учителя

Курсы повышение квалификации

1.«Тілді оқытумәселелері және критериялды бағалау»(72 с.). 26.02-03.03.2018.ҚазНПУ
2.«Түркі әлемі зерттеулерінің білім беру бағдарламасын жандандырудағы ұстанымдары». (72 с.). 23.10. -02.11.2018. Университет Алматы
3.«Инновационные технологии в системе современного образования». Международный семинар. (72 ч.). 23.09.-30.09.2019. КазНУ.

Дополнительные данные

Обладатель   республиканского государственного образовательного  гранта  «Лучший преподаватель вуза- 2016».

Прошла  стажировку с 2.07 по 16.07. 2017 года в Варминско-Мазурском  Университете (Польша) и Лингивистика-Техникал Университете (Швеция)) входящий в ТОР 500 по результатам QS World University Rankings.

Авторское свидетельство№ 0274 Қазіргі қазақ әдебиеті(20-30жж.) программа для ЭЕМ- электронный учебник. Минстерства юстиции РК 24.01.2018.

WordPress Lessons